“Šola ti bo dala veliko. Na tebi pa je, kaj z vsem tem narediš.”

Tako je mlada slovenska pisateljica Petra Škarja zapisala, kaj bi kot zdaj že odrasla oseba povedala mali šolarki Petri. In zaposleni na OŠ Koroški jeklarji se podpišemo pod njene besede:

“Petruš, Iz leta v leto bo ta tvoja skuštrana glava bolj polna vsemogočih informacij, številk in podatkov.

To ti bo dalo znanje.

Ampak pazi, da ob tem ne pozabiš, kar že znaš – kako s pogledom spremljati let metulja in kako slišati travo rasti,  kako prešteti vsako kobilico na polju in poimenovati vsakega zapuščenega mucka na cesti, kako pobrati papirček s tal in kako se spoprijateljiti z vsakim ptičkom v gozdu. Ne pozabi, kako se obriše solzice prijatelja in kako pomahati sosedovi tetki.

Ne pozabi na magičnost besed hvalaprosim in oprosti, in ne pozabi na vprašanja kako si in a ti lahko pomagam. Predvsem pa ne pozabi ohranjati in podžigati radovednost, s katero povohaš vsako rožico, potipaš vsako travico in pokukaš v vsako luknjo v skali.

Te stvari ne bodo ocenjene z ocenami od 1 do 5. V resnici sploh ne bodo zapisane v spričevalu. A prav te stvari bodo določale, kolikokrat na dan ti bo toplo pri srčku in kakšna boš v očeh ljudi, s katerimi se boš srečevala.

To drugo ti bo dalo čarobnost življenja, magičnost vsakega trenutka in globok smisel, zakaj se zbujati z nasmehom. To drugo ti bo pokazalo pot, zakaj je vso to znanje iz šole pomembno in kje ga lahko vnovčiš na način, da nekaj lepega narediš na tem svetu – tako zase, za svoje najbližje, kot tudi za ves svet.

Šola ti bo dala veliko. Na tebi pa je, kaj z vsem tem narediš.”

Če bi radi prebrali več – KLIK

Tanja Naveršnik, šolska svetovalna delavka

Nagovor ravnatelja in poslanica ministrice prof. dr. Simone Kustec ob začetku šolskega leta

Pričenja se novo šolsko leto. Verjamem, da bomo s pozitivno energijo z roko v roki uspešno reševali morebitne težave ter da bomo skupaj gradili znanje in iskali najboljše poti do zastavljenih ciljev. Vsi skupaj se bomo soočali s številnimi spremembami in izzivi ter pričakovanji. Šolsko leto bo pestro in organizacijsko posebno, kot je pač vsako leto.

Pedagoško delo bo usmerjeno v znanje, odgovornost, ustvarjalnost in varnost. Vsakega posameznika želimo spodbuditi k sodelovanju in odgovornemu ravnanju, to pa lahko dosežemo le s skupnimi močmi. Nadaljevali bomo z začetimi projekti in z njimi prepletli celoten pedagoški proces. Dosedanje pozitivne izkušnje bomo nadgradili z izvirnimi oblikami in strategijami pri izvajanju vzgojno-izobraževalnega dela. Prepričan sem, da bomo z vztrajnostjo, prizadevanjem in odgovornostjo vseh – strokovnih delavcev, učencev in staršev, zmogli uresničevati skupne cilje.

Učencem želim uspešno šolsko leto, staršem strpnost in pripravljenost na  sodelovanje, sodelavcem pa dovolj pedagoškega optimizma in pozitivne energije pri delu.

Vsem skupaj sončno, zanimivo in uspehov polno leto, ki je pred nami.

Aljaž Banko, ravnatelj

Poslanica ministrice

Prostovoljno samotestiranje učencev na domu na covid-19

Z Ministrstva za zdravje so sporočili, da bodo testi za samotestiranje učencev in dijakov v lekarnah na voljo od ponedeljka, 30. 8. 2021.

V skladu z navodilom Ministrstva za zdravje bodo lekarne teste brez posebnih potrdil izdajale staršem ali zakonitim zastopnikom oziroma dijakom s kartico obveznega zdravstvenega zavarovanja brez dodatnih dokazil, če so rojeni od 1. 1. 2001 do 31. 12. 2010.

Za starejše učence ali dijake, ki so vključeni v posebni program ali so še vključeni v prilagojene srednješolske programe ali v  zavode, ustanovljene za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s čustvenimi in vedenjskimi motnjami, zavodi in šole za dvig testov izdajo potrdilo vpisu.

Učencu ali dijaku trenutno pripada 5 hitrih antigenskih testov na mesec, ki jih lahko oni ali starši prevzamejo v katerikoli lekarni (enkrat mesečno).

NIJZ priporoča, da učenci oziroma dijaki samotestiranje izvedejo v nedeljo zvečer ali v ponedeljek zjutraj, saj v primeru pozitivnega testa (in kasnejši potrditvi okužbe s testom PCR) v karanteno ne bo potrebno celotnemu oddelku.

Rezultati testiranja veljajo tudi za vstop v glasbene šole.

Več informacij o samotestiranju je na spletni strani NIJZ: https://www.nijz.si/sl/samotestiranje.

Letošnji izdelek 4. k v okviru projekta SKUM

Letošnji izdelek 4. k v okviru projekta SKUM

Tudi v letošnjem šolskem letu so učenci 4. razreda podružnične šole v Kotljah skozi šolsko leto z raznimi dejavnostmi sodelovali v projektu SKUM (razvijanje sporazumevalnih zmožnosti s pomočjo umetnosti). Letos so raziskovali poti in prostore, kjer je odraščal, se igral, tekal, hodil in se potepal mladi Prežihov Voranc. Svoje delo so razdelili na tri glavna področja, to so literatura, gibanje in spoznavanje okolja. Ustvarjalci vsebine so bili otroci 4. k podružnične šole v Kotljah (OŠ Koroški jeklarji), v pomoč pa so jim bili umetniki. Zanimiv pa je tudi naslov letošnjega zemljevida, to je MRGP 4K 20-21. Gre za kratico, ki pomeni: »Mala raziskovalno gibalna pot 4. k v šolskem letu 2020/21«. Upamo, da bomo čimprej lahko povabili mlade raziskovalce na to pot.

Pogovor z otroki in starši priseljenci

Te zanima, kdo sem?

Zgodbe priseljencev se nas dotaknejo, ko postanejo osebne, ko srečamo konkretne ljudi in slišimo njihovo izkušnjo. Na povezavi lahko prisluhnete zgodbam otrok in staršev iz Bosne in Hercegovine, Kosova, Konga, Venezuele, Kitajske in Brazilije: Pogovor z otroki in starši priseljenci

Pogovor z otroki in s starši o njihovih izkušnjah ob vključevanju v slovenske šole in lokalne skupnosti je bil posnet v okviru projekta Izzivi medkulturnega sobivanja.

V kratkem filmčku sodeluje tudi bivši učenec OŠ Koroški jeklarji, najdete ga lahko med 13:39 in 17:10 ter med 18:50 in 19:36.

Dostopnost