Šolski sklad


Na šoli od leta 1999 deluje Šolski sklad, ki je namenjen:

 • financiranju dejavnosti posameznega razreda ali oddelka, ki niso sestavina izobraževalnega programa oz. se ne financirajo iz javnih sredstev,
 • nakupu nadstandardne opreme,
 • zagotavljanju sredstev za spodbujanje razvojne in raziskovalne dejavnosti učencev,
 • pomoči socialno šibkim učencem.

Sklad pridobiva sredstva iz prispevkov staršev, donacij pravnih in fizičnih oseb in iz naslova odstopa deleža dohodnine. Tudi učenci in delavci šole na različne načine skušamo pomagati. Tradicionalno organiziramo novoletna bazarja matične in podružnične šole.

V preteklem letu smo zbrana sredstva namenili sofinanciranju nakupa pametne table, nakupu igrač, miselnih iger, knjig za projekt Naša mala knjižnica, športnih pripomočkov za igro na prostem in nadstandardnih učnih pripomočkov. Del sredstev smo namenili za pomoč učencem iz socialno šibkejših družin.

V mesecu decembru smo organizirali akcijo zbiranja rabljenih okraskov za novoletno jelko in jih za prostovoljne prispevke ponudili na bazarju.

Hvala vsem, ki ste sodelovali pri zbiranju okraskov, in tistim, ki ste zanje na bazarju prispevali prostovoljne prispevke.

Veseli bomo vaših predlogov in idej za naše delovanje.

 

Namenitev dela dohodnine za donacije

Vsakdo, ki v Sloveniji plačuje dohodnino, lahko 1 % svoje dohodnine nameni nevladnim organizacijam za njihovo delovanje. Takšna donacija vas nič ne stane, saj gre ta znesek sicer v proračun.

Šolskemu skladu lahko namenite največ 0,3 % dohodnine, za kar vas prijazno naprošamo.

Ostalih 0,7 % lahko namenite drugim organizacijam, klubom, društvom …

To storite tako, da izpolnite obrazec, ki ga nato učenka/učenec odda razredniku ali v tajništvo šole. Obrazec lahko na davčni urad oddate osebno ali ga pošljete po pošti. Svojo odločitev lahko Fursu sporočite tudi prek eDavkov.

V kolikor ste pripravljeni prispevati sredstva za šolski sklad, jih nakažite na račun šole:

SI56 0130 3603 0677 578

sklic:

00 299001

s pripisom (namenom)

»za šolski sklad«.

 

VLOGE ZA POMOČ IZ ŠOLSKEGA SKLADA

Vloga za dodelitev sredstev iz šolskega sklada

Skrbno preberite postopek za dodelitev sredstev, zapisan na drugi strani vloge.  Tej obvezno priložite obrazložitev ekonomskih razmer in fotokopijo zadnje odločbe CSD o otroškem dodatku (razvidna mora biti upravičenost do subvencionirane šolske malice za učenca, za katerega pošiljate vlogo).

Rok za oddajo vloge za dodelitev sredstev iz šolskega sklada je 45 dni pred izvedbo dejavnosti, na katero se vloga nanaša.

Vloge naslovite na:

OŠ Koroški jeklarji

Javornik 35

2390 Ravne na Koroškem

s pripisom: »za šolski sklad«

 

ODBOR ŠOLSKEGA SKLADA 

V odboru šolskega sklada so predstavniki staršev in učiteljev:

 • Milena Haramija, predsednica
 • Nevenka Janežič
 • Anja Uršej Marinč
 • Metka Pešl Šater
 • Simona Auprih
 • Vesna Junger
 • Jasmina Pečovnik


Vsem staršem, ki ste prispevali sredstva za šolski sklad, in vsem ostalim donatorjem se najlepše zahvaljujemo za prispevke!

 

(Skupno 864 obiskov, današnjih obiskov 1)
Dostopnost